Chléb náš vezdejší

Autor: Mgr. Josef Halama
Cílová skupina – věk: 11-16 (lze modifikovat pro 6-10)
Stupeň a typ vzdělávání: žáci základní školy – primárně spíše druhý stupeň, ale v případě podkladů v tištěné podobě (žáci nebudou informace vyhledávat na internetu) lze i mladší

Anotace

Chléb je jednou z nejzákladnějších potravin, která provází lidstvo od nepaměti. Lze tedy konstatovat, že v nějaké formě ho nacházíme nejen napříč dějinami, ale také napříč státy, kontinenty a kulturami. Právě v tom tkví cíl této lekce. Na základě vlastních i nově získaných poznatků a subjektivních zkušeností přimět žáky uvědomit si, že existují věci, které společné celému lidstvu bez ohledu na to, jaké konkrétní formy v té které konkrétní zemi či kultuře nabývají. Žákům je tak zprostředkován náhled na jednotu skrze rozmanitost.
Lekce je koncipována strukturou E-U-R. V první fázi sumarizují své dosavadní poznatky a zkušenosti, ve druhé získávají nové informace, které implementují do vlastní již vytvořené struktury znalostí o daném tématu, a ve třetí provádí reflexi obsahu (co se dověděli), ale i procesu učení (jaký byl jejich výchozí a cílový bod, v čem se liší, jaké změny se udály). Časová dotace je ideálně dvouhodinová.

Ke stažení

Mgr. Josef Halama

Chléb náš vezdejší

Stáhnout