Cíle udržitelného rozvoje

Autor: Mgr. František Chudý

Cílová skupina – věk: kvarta osmiletého gymnázia (9. ročník ZŠ), cca 15 let

Stupeň a typ vzdělávání: Nižší stupeň víceletého gymnázia

Anotace

Lekce je určená pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií, případně 2. stupně ZŠ. Konkrétně jsem ji vytvořil pro hodinu zeměpisu v kvartě, kde ve III. tematickém celku „Životní prostředí“ máme jednu ze 7 vyučovacích hodin věnovanou trvale udržitelnému rozvoji. Rozhodl jsem se tuto problematiku žákům objasnit využitím iniciativy OSN „Sedmnáct cílů udržitelného rozvoje“. Ačkoliv tuto strategii přijala OSN v roce 2015, já jsem se o ní dozvěděl až v roce 2019 na školení GRV v Praze. Přitom sleduji aktuální dění v oblasti geografie a životního prostředí dle mého mínění poměrně pečlivě. I studenti vyššího gymnázia, kteří se dost často zajímají o ekologii, neměli o této akci ani ponětí. Na studijním pobytu ve Finsku jsem si všiml, že s ikonami jednotlivých cílů této strategie pracují ve všech školách, které jsme navštívili. Tato podle mne dobrá iniciativa u nás rozhodně nemá takovou publicitu, jakou by si zasloužila. Proto jsem se rozhodl pokusit se alespoň lokálně o nápravu prostřednictvím tohoto pracovního listu.
Žáci v této lekci mají postupně splnit čtyři úkoly, v prvním přiřazují k jednotlivým cílům odpovídající ikony, což v některých případech vyžaduje dobrou představivost a taktiku (např. vylučovací metodu). Cílem úkolu je propojit písemnou i grafickou formu, pak si snad žáci lépe problematiku trvale udržitelného rozvoje uvědomí a zapamatují v celé šíři. Pouze tento první úkol má zcela jednoznačné řešení.
Druhý úkol znamená roztřídit 17 cílů do tři kategorií (sociální, ekonomické, environmentální) nebo jejich průniků, třetí zauvažovat nad vlastními konkrétními možnostmi zapojení se, čtvrtý stanovit priority. Cílem je při závěrečném vyhodnocení vyvolat diskuzi, připustit i více možností, případně zkorigovat.

Ke stažení

Mgr. František Chudý

Cíle udržitelného rozvoje

Stáhnout