Co může Český červený kříž nabídnout pedagogům?

06. 11. 2019

Český červený kříž (ČČK) je jednou ze 191 národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce – celosvětové humanitární organizace vzniklé v roce 1863 z iniciativy Švýcara H. Dunanta.

Právě z popudu Červeného kříže státy v roce 1864 přijaly první z Ženevských úmluv, které chrání oběti válek a představují základ pro jeho činnost. Aktivity ČČK se týkají zejména humanitární, sociální, zdravotní a vzdělávací oblasti. Pomoci a služeb Červeného kříže se ročně dostane více než 400 milionům potřebných. Letos slavíme sto let od vzniku naší tuzemské organizace, která má v současnosti po celé České republice přibližně 17 tisíc členů, zaměstnanců a dobrovolníků.

Jak konkrétně pomáháme?

  • Učíme a poskytujeme první pomoc
  • Oceňujeme bezpříspěvkové dárce krve
  • Pomáháme sociálně slabým a seniorům
  • Působíme při mimořádných událostech a krizových situacích
  • Šíříme znalosti mezinárodního humanitárního práva
  • Zabýváme se pátrací službou
  • Vydáváme odborné knihy i časopisy

V čem může být ČČK nápomocný pedagogům?

Nabízíme kurzy první pomoci. Pro pedagogy jde zejména o základy první pomoci, kurz zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě, kurz úkonů zachraňujících život, školení pro učitele vedoucí zájmové kroužky mladých zdravotníků aj.

Podporujeme zájmové kroužky „mladých zdravotníků“ při školách a organizacích pracujících s dětmi a mládeží. Školíme vedoucí kroužků, poskytujeme literaturu a pomůcky pro mladé zdravotníky, pořádáme postupovou Soutěž mladých zdravotníků, zajišťujeme ukázky poskytování první pomoci ve školách apod.

Uskutečňujeme akreditovaný vzdělávací program Základy mezinárodního humanitárního práva. Pomáháme státu naplňovat jeho závazek šířit mezinárodní humanitární právo nejen mezi pracovníky ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, ale také na školách a mezi civilním obyvatelstvem.

RNDr. Marek Jukl, Ph.D., prezident ČČK