Dnes připravujeme děti na život v docela jiném světě

06. 11. 2019

Bulletin říjen 2019, ročník VIII, číslo 2

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Bulletin NIDV, který právě berete do rukou, je unikátní v tom, že se v něm podařilo skloubit témata, která se týkají širokého kontextu problémů a výzev současného světa. Vedle základních znalostí a dovedností, které by si měl každý žák ve škole osvojit, je totiž třeba naše děti připravit na realitu dnešního, a hlavně budoucího života na Zemi. S tím souvisí také vzdělávání a utváření jejich postojů ke klimatickým a ekologickým otázkám, ochraně přírody a zdrojů, migraci, soužití lidí různých národností, kultur a náboženského vyznání či k boji proti zákeřným nemocem a hladu, které ohrožují životy milionů lidí. Je nutné rovněž utvrzovat v mladých lidech obecné etické hodnoty a podněcovat myšlenky lidské sounáležitosti, tolerance a spolupráce. Na potřebu podpory učitelů a škol v těchto tématech reaguje i Národní institut pro další vzdělávání.

Dvě témata přitom pokládáme z naší strany za stěžejní: podporu učitelů a škol při začleňování a vzdělávání dětí/žáků cizinců a poslední dva roky také globální rozvojové vzdělávání, kdy mj. umožňujeme učitelům získávat zkušenosti v této oblasti v rámci zahraničních studijních cest.

Věříme, že právě tento Bulletin pro Vás bude nejen cenným zdrojem informací a příkladů dobré praxe, ale především inspirací, jak tuto problematiku uchopit ve vaší škole.

Mgr. et. Mgr. Helena Plitzová
ředitelka