Dny globálního rozvojového vzdělávání

16. 10. 2019

Dny učitelů v Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského

Uherský Brod, 17. – 19. 10. 2019

„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“
„Buď vítán ty, kdož přicházíš pomoci všem v práci všech.“
J. A. Komenský

V Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, Učitele národů, zakladatele moderní pedagogiky, se uskuteční dny vzdělávání, poznávání a rozvoje s názvem Dny globálního rozvojového vzdělávání. Globální rozvojové vzdělávání (dále jen GRV) je celoživotním vzdělávacím procesem a rozvíjí nové přístupy ve vzdělávání pro budoucnost.
Seminář je určen těm, kteří se chtějí dovědět více o tématech GRV, chtějí začít nebo se zdokonalit v začleňování témat GRV do výuky, života školy i do svého osobního života. Je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí pracovat na svém profesním i osobnostním rozvoji. Seminář poskytne možnost najít inspiraci v navštívených školách, v práci svých kolegů, účastníci budou moci sdílet zkušenosti, příklady dobré praxe, ale i to, co se jim nedaří, o co usilují, hledat cesty k řešení problémů a navazovat nové kontakty.

Obsah semináře:

Čtvrtek 17. 10. 2019
Slavnostní zahájení semináře v Muzeu J. A. Komenského, vystoupení zahraničních hostů, ředitel muzea Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. – aktivity muzea pro pedagogy, odkaz J. A. Komenského, workshopy – Po stopách Komenského, Český červený kříž, I Walk Uherský Brod – komentovaná procházka se studenty gymnázia po pěti historických místech města, která jsou spojena s životem místních židovských obyvatel v době 2. světové války, zahraniční výjezdy NIDV ke GRV, prohlídka muzea, společný večer v ZUŠ Uherský Brod – beseda s profesorem Flossem (český filosof, komeniolog a historik filosofie) na téma globální problémy v díle J. A. Komenského, scénka na téma Komenský a vzdělávání v provedení žáků ZUŠ.

Pátek 18. 10. 2019
Představení škol ZŠ Mariánské náměstí a gymnázia J. A. Komenského, projekty škol (Ze školních lavic, Vláda věcí tvých k tobě se navrátí, Cena Vévody z Edinburghu), ukázkové hodiny s tematikou GRV, které budou realizovat učitelé – účastníci zahraničních studijních cest organizovaných NIDV, učitelé gymnázia J. A. Komenského a studentky PF UK Praha, workshopy – planetárium – Vesmírné smetí, MŠ Primátora Hájka – ekologická zahrada, školní plán EVVO, PaedDr. Bistrá (ředitelka ZŠ) – Řešení krizových situací v rámci finanční gramotnosti.

Sobota 19. 10. 2019
Návštěva Vlčnova – muzejní památková usedlost, seznámení s tradicí Jízdy králů (Jízda králů ve Vlčnově je od roku 2011 zapsána na seznamu UNESCO jako nehmotné dědictví lidstva), procházka do búd.

Seminář je pro účastníky zdarma včetně ubytování a stravování. Dopravu si účastníci hradí sami.
Přihlášeným účastníkům budou postupně zasílány doplňující informace, detailní program semináře, anotace jednotlivých bodů programu.

Web akce: https://www.dnykomenskeho.cz/

Informace na webu Uherského Brodu: odkaz zde
Informace na webu Muzea v Uherském Brodě: odkaz zde
Informace na webu Ministerstva kultury: odkaz zde

Možnost přihlášení:
https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/5035-dny-globalniho-rozvojoveho-vzdelavani?search=M01-01-11-192&filter_date[0]=10-2019&filter_finished=0&program_code=

Reference a hodnocení akce

Video lokální televize o akci: odkaz zde
Video je také na YouTube: odkaz zde