Do Granady za zkušenostmi i zážitky

05. 11. 2018

Pavla Bartušková učí na Střední škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky ve Volyni. V dubnu tohoto roku se v rámci projektu NIDV na podporu implementace GRV společně s dalšími jedenácti učiteli z celé republiky zúčastnila studijního pobytu v Granadě ve Španělsku. Požádali jsme ji o stručné shrnutí jejích dojmů:

„Náš program začal v pondělí 23. 4. přijetím na státní správě Junta de Andalucía v Granadě na úřadu pro vzdělávání, kde jsme byli seznámeni se systémem španělského školství. V dalších dnech jsme navštívili několik humanitárních organizací a škol. Součástí programu byla také návštěva vědecko-technického parku Parque de las Ciencias. Ve volných chvílích jsme mohli poznat Granadu očima turistů, uchvátila nás pevnost Alhambra, Albaicín se svými strmými, úzkými uličkami, zasněžené vrcholky Sierry Nevady, všude rostoucí pomerančovníky a samozřejmě španělská gastronomie. Celá mobilita byla perfektně organizačně zajištěná a po celou dobu jsme měli k dispozici nejen naše dvě skvělé průvodkyně z NIDV, ale i jazykové průvodkyně, studentky z ČR a SR, které v Granadě studují. Studijní cesta byla velice přínosná, protože přispěla ke zlepšení našeho všeobecného přehledu, rozšířila naše znalosti globálních témat a schopnost připravit studenty na problémy, které je čekají v rychle se měnícím světě, začleňovat tyto problémy do výuky a více studenty motivovat. V neposlední řadě se otevírá a rozvíjí spolupráce s kolegy z jiných škol.“