Konference Etická výchova jako součást života školy – 8. 11. 2018

Název programu: Etická výchova jako součást života školy

Datum konání: 8. 11. 2018

Místo konání: Krajské pracoviště NIDV v Brně, Křížová 22

09.30-09.45Prezence
09.45-10.00Zahájení a úvodní slovo – zástupce vedení NIDV
10.00-10.30Jarmila Blažková, NIDV, Mgr. Hana Kachtíková, Etické fórum ČR

Etická výchova ve výuce – současné a budoucí postavení, přínos výstupů z projektu Etická výchova a učebnice

10.30-11.00Jitka Macháčková, Letohradské soukromé gymnázium, o. p. s.

Etická výchova jako podpora inkluze a boje proti šikaně

11.00-11.30Mgr. Petra Fridrichová, Ph.D., Katedra etické a občanské výchovy, PF UMB Banská Bystrica

Etická výchova ve slovenském školství

11.30-12.00Přestávka na občerstvení
12.00-13.00Mgr. Petra Hubová, Mgr. Petra Michalová, Dis., Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Práva a participace dětí a jejich naplňování v praxi

13.00-13.30Mgr. Tomáš Just, CZŠ Veselí nad Moravou

Etická výchova jako tvůrce školního klimatu

13.30-14.00Ing. Renata Skýpalová, Ph.D., Vysoká škola K. Engliše v Brně

Význam etické výchovy pro zdravou společnost

14.00-15.00Diskuse a závěr konference

Plakát

Stáhnout

Pozvánka

Stáhnout

Program

Stáhnout

Prezentace

Blažková

Etická výchova jako součást života školy

Stáhnout

Fridrichova

Etická výchova

Stáhnout

Hubová

Práva a participace dětí a jejich naplňování

Stáhnout

Just

Etická výchova jako tvůrce klimatu školy

Stáhnout

Kachtíková

Kachtíková - prezentace

Stáhnout

Michalová

Každý je sám svůj... a proč je to dobře...

Stáhnout

Skýpalová

Etika a společenská odpovědnost

Stáhnout