Jedinečnost života

Autor: PaedDr. Dagmar Bistrá

Cílová skupina – věk: žáci 8. až 9. roč., 14 až 15 let

Stupeň a typ vzdělávání: žáci 2. stupně ZŠ – základní vzdělávání

Anotace

Lekce s názvem Jedinečnost života k tématu sociální a kulturní aspekty života má posloužit žákům vyšších ročníků ZŠ k pochopení jedinečnosti a zvláštnosti každého člověka a jeho individuálních odlišností, pochopit člověka jako nedílnou jednotu tělesné a duševní stránky, jako součást etnika, podpořit poznávání cizích kultur a respektování zvláštností různých lidí. Dále srovnává hodnotu lidského života v kontextu s možnou diskriminací z hlediska věku, pohlaví, sexuálního zaměření, společenského postavení, odlišnosti z podstaty etnického původu apod.

Ke stažení

PaedDr. Dagmar Bistrá

Jedinečnost života

Stáhnout