Karafiátová revoluce a konec portugalského kolonialismu

Autor: Mgr. Vlasta Geryková
Cílová skupina (věk): žáci 2. st. ZŠ (14 -16 let), studenti SŠ (16-19 let)
Stupeň a typ vzdělávání: 2. st. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SŠ

Anotace

Cílem lekce je předložit žákům a studentům vybrané základní informace o Karafiátové revoluci v Portugalsku a o jejím přispění k ukončení portugalského kolonialismu. Lekce je určena pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií od 14 let a pro studenty SŠ. V lekci jsou použity metody diskuze, popř. brainstormingu, práce s mapou, s odborným textem – metoda I.N.S.E.R.T, překlad slov z cizího jazyka, přiřazování charakteristik k danému pojmu. Lekce je doplněna o mapu Afriky, obrázky z Karafiátové revoluce, o heslo revoluce a odkaz na poslech písně, která revoluci zahájila.

Ke stažení

Mgr. Vlasta Geryková

Karafiátová revoluce a konec portugalského kolonialismu

Stáhnout