Kde se vzal, tu se vzal, vykvetl nám tulipán

Autor: Andrea Költö
Cílová skupina (věk): 8-9 let
Stupeň a typ vzdělání: 1. stupeň ZŠ

Anotace

Tento pracovní list je určen žákům druhého a třetího ročníku ZŠ. Základní dvouhodinová lekce vysvětluje na příkladu tulipánů, co znamená pojem migrace, krása a jedinečnost.
Po společném řízeném úvodu žáci nejprve samostatně pracují podle daného schéma-1. VŠIMNI SI- poslouchej příběh, pozoruj obrázky, vnímej všemi smysly, 2. UVAŽUJ- proč to tak je, jak můžeš odpovědět, s kým se můžeš poradit, 3. JEDNEJ- máš nápad, realizuj ho. Plněním pracovního listu získávají znalosti o původu tulipánů a jejich hodnotě. K lepšímu přehledu využívají možnosti grafického organizéru. V závěrečné diskuzi (vytvořením obrázkového tulipánového pole) mají prostor prezentovat a konfrontovat své poznatků s výsledky ostatních a společně najít odpověď na spojitost mezi tulipánem a cizincem.
Tato lekce nabízí prostor pro další otevřené otázky a navazující témata, která je možno rozvíjet i v ostatních předmětech např. ČJ- sloh (pohádka o tulipánu), anglický jazyk (popis tulipánu v AJ), prvouka (co potřebuje tulipán k růstu, stavba rostliny), výtvarná výchova (akvarelové ztvárnění květů, seznámení s impresionisty z Holandska) a pracovní činnosti (pěstování tulipánů).

Ke stažení

Andrea Költö

Kde se vzal, tu se vzal, vykvetl nám tulipán

Stáhnout