Koloběh energie – potravní řetězec, potravní síť

Autor: Mgr. Marie Pavlíčková

Cílová skupina – věk: 11 až 12 let

Stupeň a typ vzdělávání: žáci 6. ročníku ZŠ a odpovídající ročník víceletého gymnázia

Anotace

V pracovním listu Koloběh energie – potravní řetězec, potravní síť se žáci seznámí s pojmy potravní řetězec, potravní síť, producent, konzument, rozkladač. Vytvoří konkrétní potravní řetězec, potravní síť v různých ekosystémech. Prohloubí si znalosti o potravních vazbách mezi organismy v ekosystému až po propojení všech živých organismů na Zemi. Práce s pracovním listem žáky vede k posouzení vlivu lidské činnosti na potravní vazby mezi organismy. Žáci si prohloubí práci s vyhledáváním, zpracováním a tříděním informací, hledají souvislosti, vytvářejí si vlastní názor. V lekci jsou použity metody brainstormingu, kooperativního učení, diskuze, práce s informacemi, přiřazování charakteristik k danému pojmu, sebehodnocení.

Ke stažení

Mgr. Marie Pavlíčková

Koloběh energie – potravní řetězec, potravní síť

Stáhnout