Lidská práva a spravedlnost

Autor: Mgr. Helena Gondeková
Cílová skupina – věk: 6 – 10 let
Stupeň a typ vzdělávání: 1. stupeň ZŠ

Anotace

Téma lidská práva a spravedlnost umožňuje naplňovat tematický okruh „Objevujeme svět“. Přispívá k základnímu propojení současného světa a některých jeho problémů. Současně se zamýšlí nad tím, že téma dětských práv je odlišné v různých zemích (např. války, chudoba, migrace, hlad). Navržená lekce pracuje s tématem dětská práva, jejíž časová dotace je cca 45 minut. V lekci je využíván Slabikář dětských práv. Žáci získávají povědomí nejen o dětských právech, ale také o povinnostech. S touto lekcí se dá dále pracovat i v jiných vzdělávacích oblastech (výtvarná výchova, pracovní výchova, český jazyk, prvouka).

Ke stažení

Mgr. Helena Gondeková

Lidská práva a spravedlnost

Stáhnout