Lidská práva v naší třídě

Autor: Mgr. Kristýna Paulová
Cílová skupina – věk: žáci a studenti ve věku 12 – 16let
Stupeň a typ vzdělávání: druhý stupeň ZŠ, SŠ

Anotace

V následujícím vzdělávacím bloku se žáci seznámí s Všeobecnou deklarací lidských práv. Porovnají svoji představu o lidských právech se svými spolužáky a za pomoci konkrétních příkladů uplatňování lidských práv ve své škole/třídě si upevní jejich význam. Žáci na plnění stanovených úkolů budou pracovat metodou brainstormingu či společné diskuze. Dále budou spolupracovat v malých skupinkách a nebude chybět také prostor pro závěrečnou reflexi.

Ke stažení

Mgr. Kristýna Paulová

Lidská práva v naší třídě

Stáhnout