Mandala

Autor: Jana Krejčová

Cílová skupina – věk: 6 až 8 let

Stupeň a typ vzdělávání: 1. stupeň

Anotace

Tento pracovní list je určen žákům 1 – 3. třídy a jejich učitelům do výuky pracovní nebo výtvarné výchovy. Na základě vlastních poznatků a prožitků jsou během aktivity v přírodě a během diskuse v učebně směrováni k tomu, aby si uvědomili, jakým způsobem vnímáme svět v jeho celistvosti a že je možné se lišit v pocitu k vnímanému, prožívanému. Během aktivity se pracuje s pojmy: skupina, společná práce, dodržování pravidel, způsob řešení konfliktů.
Mozaiku tvoří různorodé kousky, které jako celek působí na sebe navzájem a jako celek i na svět okolo podobně je to i v našem světě. Jsme kousky velké mandaly, kterou jsme si pojmenovali lidská společnost.

Ke stažení

Jana Krejčová

Mandala

Stáhnout