Mobilita Amsterdam 2019

06. 08. 2019

Mobilita Amsterdam (Nizozemsko) – termín: 9. 6. 2019 – 15. 6. 2019

Téma: Inkluze dětí cizinců do výuky

V červnu se NIDV společně se skupinou pedagogů a ředitelů škol poprvé vydali na studijní cestu do Holandska. Poskládali jsme pestrou skupinu účastníků různého věku, ze sedmi krajů a základních i středních škol různých velikostí. Záměr byl jasný – diverzitou k novým poznatkům a inspirací pro dobrou a lepší praxi. Cílem naší cesty byla podpora implementace témat Globálního rozvojového vzdělávání do výuky a načerpání praktických zkušeností s kroky, které amsterdamské školy podnikají k inkluzi dětí cizinců. Program našeho pobytu sestavoval a na cestě nás doprovázel prof. Dr. René Clarijs, který je velkým propagátorem myšlenek Jana Amose Komenského v Nizozemsku a také tamní kapacitou v oboru sociální práce. Měli jsme tak možnost nahlédnout do kulturního a historického vývoje Nizozemska, což je pro pochopení tamní situace naprosto nezbytné. Jako bývalá koloniální a světová obchodní velmoc má Nizozemsko za sebou několik staletí soužití s nejrůznějšími národy a etniky. Zatímco u nás byl v roce 2018 podíl cizinců na populaci ČR 5,1 %, v Nizozemsku činil 20,7 %. Přímo v Amsterdamu žijí lidé 180 různých národností, Amsterdam je město s 45 % podílem etnických menšin.
Navštívili jsme různé typy škol, sociální centrum a vyslechli prezentace neziskových organizací a veřejných činitelů v oblasti školství. Viděli jsme školy nové, moderně vybavené, i ty na okraji společnosti. Jejich společným nepřehlédnutelným rysem byli prosklené třídy a rozsáhlé prostory uprostřed školy, kde žáci tráví přestávky.
Účastníci byli příkladem zapálených pedagogů a ředitelů škol, kteří s velkým nadšením představovali své poslání a sdíleli zkušenosti. Náměty získané během cesty hodlají vyzkoušet na svých školách v hodinách i mimo ně.

Komentáře účastníků:
„Tématem studijní stáže bylo poznat, jakým způsobem se zmíněný školský systém vyrovnal s inkluzí a komplikacemi, které mohou v průběhu vzdělávání nastávat. Ze studijní cesty jsem si přinesl velmi silné zážitky a inspirativní poznatky. Tyto poznatky se budu snažit aplikovat i ve své další pedagogické činnosti a při rozvoji naší školy.“
„Děti z arabských a černošských komunit se nezmění, musíme se změnit my“. V tomto duchu jsou ve školách a organizacích nastaveny všechny programy. Roky praxe ukázaly, že se jedná o správnou cestu.“