Mobilita Lisabon (Portugalsko) srpen 2019

05. 12. 2019

Mobilita Lisabon (Portugalsko) – 25. až 31. 8. 2019

Téma: Chudoba a její globální souvisloti

Studijní cesty, organizované v přípravném týdnu, se zúčastnilo 8 učitelů a 4 ředitelé škol z různých míst České republiky.

Přestože v srpnu čerpají portugalští učitelé svou dovolenou (celkem 5 týdnů, ve zbývajícím čase žákovských prázdnin chodí do školy, připravují se na výuku a vyřizují administrativní záležitosti), měli účastníci studijní cesty možnost navštívit tradičně aktivní střední odbornou školu zřízenou při církevním středisku Casa Pia a ZŠ Escolas Patrício Prazeres, která je známá svou spoluprací s nejrůznějšími projekty na pomoc dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Diskuse se zástupci vedení obou škol a prohlídka prostor byly velmi zajímavé a poučné.

Skupina byla přijata i na Ministerstvu školství, jehož zástupkyně hovořila o portugalském vzdělávacím systému a o výchově nových učitelů. Se zástupci Clube Intercultural Européu absolvovali čeští pedagogové návštěvu vyloučené lisabonské čtvrti postavené na místě bývalého slumu, a byli informováni o vážných sociálních problémech, které čtvrtí zmítají. V nevládní organizaci Re-food dostali zajímavé informace o večerním shromažďování neprodaných jídel z luxusních restaurací a jejich přerozdělování potřebným, navštívili Spolek pro sociální inovace, nadaci Goncala de Silveiry, která rozvíjí humanitární pomoc a snaží se o uplatňování sociální spravedlnosti a v Nadaci Agy Khana byli informováni o aktivitách k inkluzi ohrožených skupin obyvatel.

Oceňovanou se stala i velmi otevřená diskuse na Odborovém svazu učitelů, kde česká skupina získala detailní situace o postavení pedagogů v portugalské společnosti, jejich ocenění morálním i finančním, možnostech a povinnostech celoživotního vzdělávání a jejich důchodech.