Mobilita Lisabon (Portugalsko) listopad 2019

05. 12. 2019

Mobilita Lisabon (Portugalsko) – 10. až 16. 11. 2019

Téma: Trvale udržitelný rozvoj

Studijní cesty se zúčastnilo 6 ředitelů a ředitelek a 6 učitelek a učitelů, z toho 11 pedagogů základních a jeden střední školy.

Skupina byla seznámena s portugalským vzdělávacím systémem a organizací školního roku předsedou Clube Intercultural Européu José Brito Soaresem v sídle organizace uprostřed vyloučené lokality, kde Clube organizuje své volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin. Při své práci velmi úzce spolupracuje se školami v okolí, pro menší děti připravuje i doučování a společné vypracování domácích úkolů, pro větší dívky ve vypjaté rodinné situaci, kdy jim rodiče nechtějí dovolit pokračovat ve školní docházce, i on-line vzdělávání.

Skupina navštívila několik škol – např. Církevní centrum výchovy a rozvoje a veřejnou školu Valssassina, kterou ji po škole provázeli a s aktivitami ekologické výchovy seznamovali sami žáci, velmi netradiční a zajímavou waldorfskou školu uprostřed městského parku a předškolní zařízení Pena realizující projekt dětských ekologických zahrad.

Velmi zajímavá byla interaktivní procházka s průvodkyní po čtvrti přistěhovalců z Kapverdských ostrovů, návštěva místní školy, školky a kulturního zařízení a seznámení se s kapverdskými folklorními tradicemi. Rovněž návštěva Portugalské společnosti pro studium ptactva a představení jejích projektů pro školy měla velký ohlas.

Nejnáročnější byla ovšem rozsáhlá návštěva Asociace portugalských veteránů ozbrojených sil a přednáška a svědectví přímých účastníků portugalských koloniálních válek v Angole, Mosambiku a Guiney Bissau.

Účastníci byli rovněž přijaty v Centru Sever – Jih rady Evropy, které sídlí v Lisabonu, a získali tak např. informace o tom, jak na mezinárodním fóru zveřejňovat poznatky z aktivit globálního vzdělávání svých škol.

Na závěr pobytu byla studijní přijata prezidentem rady městské části Carnide a prakticky se seznámila s ekologickými výchovnými projekty pro školy, které tento úřad dlouhodobě realizuje.