Mobilita Toulouse (Francie) 2019

04. 12. 2019

Mobilita Toulouse (Francie) – 7. až 13. 7. 2019

Téma: Inkluze dětí cizinců do výchovy

Studijní cesta byla z technických důvodů realizována ve druhém prázdninovém týdnu, kdy ve Francii učitelé ještě ve většině případů pracují a některé školy i normálně vyučují. Přesto, že v ČR již bylo v plném proudu období dovolených, byl o účast na mobilitě překvapivě velký zájem.

Přijímající organizací byla Académie de Toulouse, organizace dlouhodobě spolupracující s NIDV a Ministerstvem školství, kterou měli účastníci možnost navštívit, seznámit se s jejími aktivitami i několika odbornými zaměstnanci. V jejích prostorách rovněž absolvovali interaktivní přednášku paní Brigitte Plet (úspěšné přednášející na mezinárodní konferenci NIDV v roce 2017) na téma Inkluze dětí ze znevýhodněného prostředí do francouzského školního systému.

Kromě francouzského vzdělávacího systému, francouzské státní politiky vzdělávání a počátečního i celoživotního vzdělávání francouzských učitelů byli účastníci během pobytu seznamováni především se systémem inkluze dětí cizinců do výuky, jejich jazykovou výukou a s metodou přijímání a podpory nově příchozích žáků (v Centru pro integraci imigrantů a dětí cestujících rodin).

Velký ohlas měly návštěvy škol: Lycea Helene Boucher (odborná/učňovská škola osobní péče), plně ekologické nově postavené školy v l’Isle Jourdain a především Lycea Pierra de Fermat.

Celý jeden den strávili účastníci v populárním Vesmírném městečku, kde za doprovodu vedoucího oddělení vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží byli seznámeni se systémem výuky tématu ekologie v praktických workshopech.