Ochrana životního prostředí

Autor: Mgr. Tereza Bočanová

Cílová skupina – věk: 2. ročník vyššího gymnázia (sexta)

Stupeň a typ vzdělávání: Osmileté gymnázium

Anotace

Tato aktivita směřuje k podnícení studentů, aby se více zamýšleli nad výroky, s kterými se mohou napříč spektrem společnosti setkat. Důležité je umět argumentovat a vyjádřit své myšlenky ke konkrétnímu tématu. Aktivita navazuje na mnoho aktivit před touto, kdy jsme se zabývali 17 cíli udržitelného rozvoje a dotkli jsme se hodně i ochrany životního prostředí. K této aktivitě jsem přistoupila i z hlediska zájmu o názory a hodnotové postoje mých žáků

Mgr. Tereza Bočanová

Ochrana životního prostředí

Stáhnout