Odkazy

logo ADRA

Opravdový svět (ADRA, o. p. s)

Program Opravdový svět rozvíjí samostatné myšlení a otevřenost vůči světu kolem nás. Vede žáky, studenty i pedagogy k zájmu o globální témata, jako jsou odpovědná spotřeba, lidská práva, solidarita, chudoba, spravedlivý obchod, otázky životního prostředí a udržitelného rozvoje, migrace a mnoho dalších. Zároveň je motivuje k tomu, aby se aktivně podíleli na řešení místních i globálních problémů.

Nabízíme programy pro děti v MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ. Dále také vítáme spolupráci s vysokými školami, kde učíme globální témata a metody jejich výuky. Spolupracujeme s budoucími učiteli na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a na Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze.

Webhttp://www.adra.cz/opravdovysvet

Adresa: Markova 600/6, Praha 158 00

 

ARPOK

ARPOK, o.p.s.

ARPOK patří od roku 2004 mezi klíčové organizace globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Pracujeme s těmito cílovými skupinami:

1/ žáci a studenti: nabízíme výukové programy, ve kterých s žáky diskutujeme např. o lidských právech, chudobě, migraci. Žáci kriticky přemýšlí o informacích a následně vyhodnocují, jaké mají globální problémy dopady i na ně, popř. jak s těmito problémy mohou oni sami pomoci.

2/ učitelé: učitelé jako multiplikátoři přináší témata GRV do škol, nabízíme jim metodickou podporu formou seminářů, kde si mohou dané aktivity vyzkoušet, a metodických příruček s aktivitami do výuky, dále nabízíme v rámci konzultačního centra metodickou podporu v podobě přípravy aktivit pro výuku.

3/ veřejnost: realizujeme besedy – tzv. rozvojové večery, jejichž cílem je seznámit publikum s aktuálními otázkami světa a vést jej k odpovědnosti za to, co se děje kolem nás.

Webwww.arpok.cz
Více informacígrv@arpok.cz
Adresa: U Botanické zahrady 828/4, 779 00 Olomouc

 

charita-cr

Charita ČR

Charita ČR spolupracuje s vybranými školami, pro které připravuje program globálního rozvojového vzdělávání pro učitele a žáky 2. stupně ZŠ. Program je zaměřený na problematiku humanitární pomoci a rozvojové spolupráce a je součástí Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

V projektu „HUMR – Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce ve školách“ se v průběhu tří let realizuje soustavný vzdělávací program v deseti ZŠ. Zde probíhají školení pro učitele, besedy pro žáky, tematicky zaměřené projektové dny, jarmarky a akce pro rodiče a veřejnost. V závěru proběhne výtvarná a literární soutěž pro školy a žáky, ze které vzejde vzdělávací publikace pro žáky základních škol.

Charita ČR nabízí odborné školení pro učitele v oblasti rozvojové problematiky
– v nabídce máme i školení pro zeměpisáře, dějepisáře i učitele matematiky
– pomůžeme s přípravou projektových dní či s programem školy v přírodě

Websvet.charita.cz
Více informacíTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.“>ondrej.suchanek@charita.cz
Adresa: Vladislavova 12, Praha 1, 110 00
Dalšíelektronický občasník

 

Cassiopeia

Cassiopeia – základní článek Hnutí Brontosaurus Forest

Cassiopeia vznikla v roce 1995 při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest. Posláním organizace je vychovávat, vzdělávat a poskytovat osvětu dětem, mládeži i veřejnosti a vést je k odpovědnému jednání vůči společnosti a životnímu prostředí.

V oblasti globálního rozvojového vzdělávání se zaměřuje především na globální problémy a jejich dopad na lidi a životní prostředí. Hlavní okruhy aktivit tvoří výukové programy pro školní kolektivy, školní projekty a metodická podpora učitelů. Cassiopeia spolupracuje se školami všech typů na Českobudějovicku i v celém Jihočeském kraji. Organizace je školicím střediskem Pedagogické fakulty a klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Cassiopeia je členem sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

Webwww.cegv-cassiopeia.cz
Více informacímkv@cegv-cassiopeia.cz
Adresa: Jizerská 4, 370 11 České Budějovice
Další: měsíční elektronický Infoservis o multikulturním dění v Jihočeském kraji; čtvrtletní balíček informačních a metodických materiálů „Podaná ruka – Inspirace pro multikulturní výchovu“

 

Diakonie

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce (DČCE – HRS)

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce poskytuje humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice a organizuje rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v zahraničí.

Své zkušenosti předáváme dál v globálním rozvojovém vzdělávání. V roce 2016 běží projekt „SOUVISLOSTI – Globální problémy z pohledu jednotlivých aktérů“, který je financován z prostředků ČRA. Organizujeme semináře pro učitele základních škol k tématům globálního rozvojového vzdělávání (migrace, voda a rozvoj, udržitelná spotřeba potravin, mimořádné události) a nabízíme přednášky pro žáky základních a středních škol a pro veřejnost.

Navštivte naše nové stránky.

Webwww.diakoniespolu.czwww.ucimespolu.cz
Více informacíspolu@diakonie.cz
Adresa: Belgická 22, 120 00 Praha 2
Dalšídvouměsíční zpravodaj

 

EDUCON

EDUCON, občanské sdružení

Posláním o.s. EDUCON je šíření know-how, informací a zkušeností z různých oblastí hospodářství ČR do rozvojových a transformujících se zemí. V letech 2000-2012 realizoval více jak 45 projektů, kterými prošlo na 900 účastníků z rozvojových a transformujících se zemí.

Od roku 2004 se věnuje intenzivně osvětové činnosti se zaměřením na naplňování Rozvojových cílů tisíciletí. Osmým rokem je koordinátorem kampaně Česko proti chudobě, ve které se sdružily české nevládní a neziskové organizace (aktuálně 56), které se věnují oblasti humanitární a rozvojové pomoci, genderové, životnímu prostředí, dobrovolnictví apod. Kampaň je součástí celosvětové Globální výzvy k akcím proti chudobě (GCAP).

EDUCON se dále podílí na projektech EU pro MDGs – např. Média pro MDGs, Životní styl dle MDGs, Přístup k energiím pro chudé v subsaharské Africe k dosažení MDGs.

Webwww.educon.czwww.ceskoprotichudobe.cz
Adresa: Tesaříkova 1027/2, Praha 10, 102 00

 

INEX logo horizontal barva

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

INEX-SDA se systematicky věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání již od roku 2002. Mezi naše hlavní aktivity zde patří program GLEN – Global Education Network of Young Europeans, projekt Fotbal pro rozvoj a Cyklus globálního dobrovolnictví.

1) GLEN – Program tří mezinárodních seminářů GRV, tříměsíční stáž v neziskové organizaci v některé ze zemí Afriky, Asie či východní Evropy a ponávratová realizace vlastního projektu.

2) Fotbal pro rozvoj – Pořádáme fotbalové ligy, turnaje, kulturní akce a prostřednictvím fotbalu se snažíme sblížit mladé lidí z různých sociálních skupin a šířit tak myšlenky fair play a respektu nejen na hřišti, ale i v životě.

3) Cyklus globálního dobrovolnictví – Před odjezdem na dobrovolnický projekt do zemí Afriky, Asie, Střední nebo Jižní Ameriky provedeme specifiky těchto projektů a nabídneme náhled pod povrch současného propojení světa.

Webwww.inexsda.cz
Více informacívzdelavani@inexsda.cz
Adresa: Varšavská 30, Praha 2, 120 00

 

Člověk v tísni jeden-svet-na-skolach

Jeden svět na školách – vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, o.p.s.

Jeden svět na školách přináší do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku v globálně rozvojovém vzdělávání. Výukové materiály využívají pedagogové na více než 2 900 základních a středních školách v České republice. Program je realizován také v zahraničí.

Pracujeme s těmito cílovými skupinami:

  • Pedagogové: prostřednictvím unikátního webového portálu nabízíme pedagogům audiovizuální lekce (výukový balíček, který obsahuje film, výukové aktivity, informační texty a doprovodné materiály). Organizujeme projekce pro školy během filmového festivalu Jeden svět, realizujeme řadu seminářů pro pedagogy a budoucí pedagogy.
  • Žáci: středoškolákům nabízíme podporu při založení Filmového klubu, ve kterém mohou svým spolužákům zprostředkovávat globálně rozvojová témata, mohou se také zapojit do projektu Kdo jiný? podporujícího občanskou angažovanost.

Webwww.jsns.cz
Více informacíjsns@jsns.cz
Adresa: Šafaříkova 24, Praha 2, 120 00
Další: měsíční elektronický Věstník pro pedagogy

 

Multikulturní centrum Praha (MKC Praha)

Multikulturní centrum Praha (MKC Praha)

MKC Praha je občanské sdružení, které se zabývá otázkami spojenými se soužitím lidí z různých kultur v České republice i v jiných částech světa. Svých cílů dosahuje prostřednictvím vzdělávacích, kulturních a informačních aktivit. Pro děti, studenty, učitele, úředníky, knihovníky, zaměstnance firem, ale i širokou veřejnost připravujeme dílny, kurzy, mezinárodní semináře, veřejné debaty, konference, diskuse, provozujeme internetové stránky o migraci či multikulturním knihovnictví. Pro zájemce o multikulturní témata je otevřena veřejná knihovna.

V oblasti globálního rozvojového vzdělávání realizuje MKC Praha dva projekty. Projekt Komplexní vzdělávání pedagogů v GRV – La Ngonpo II. je zaměřený na podporu partnerské spolupráce mezi českými a indickými školami a zároveň zvyšuje povědomí veřejnosti v oblasti rozvojových témat. Projekt Prevence xenofobních projevů a podpora občanské společnosti v Bosně a Hercegovině je zaměřený na předávání českých zkušeností v metodách inkluzivního vzdělávání.

Webwww.la-ngonpo.orgwww.mkc.cz
Více informacíprojects@mkc.cz nebo rozvoj@mkc.cz
Adresa: Náplavní 1, 120 00 Praha 2
Dalšíčtvrtletní newsletter La Ngonponewsletter MKC vydávaný týdně obsahující monitoring tisku

 

Občanské sdružení M.O.S.T.

Občanské sdružení M.O.S.T.

Občanské sdružení M.O.S.T. vzniklo v roce 2004 v Ostravě. Zabýváme se rozvojovou a humanitární  pomocí, realizujeme kulturně vzdělávací akce pro školy i veřejnost.  Naším posláním je podpora vzdělanosti a zlepšování životních podmínek lidí žijících v Tibetu a v indických Himálajích. Pomáháme tisícům dětí, mnichům a mniškám, nomádům a starým lidem bez rodin. Poznáváním druhých nejlépe poznáte sami sebe.

Vzdělávací projekt “Tibet a Barma” je určen školám i veřejnosti v ČR. Zvyšujeme povědomí o rozvojových problémech obyvatel Tibetu a Barmy prostřednictvím provázaných interaktivních vzdělávacích aktivit. Naše kurzy i workshopy lektorují zkušení odborníci na rozvojovou spolupráci, pedagogiku, psychologii, Tibeťané i Barmánci.

Nabízíme: akreditované kurzy, workshopy pro MŠ, ZŠ, SŠ, přednášky, výstavy, metodiky a metodickou podporu, interaktivní webové stránky www.tibet-barma.cz

Webwww.protibet.org
Více informacíkarin@protibet.org
Adresa: Tislchové 5, Ostrava, 70900 (kanceláře: Ostrava , Olomouc)
Dalšíměsíční aktuality

 

logo NaZemi sirka 200 male

NaZemi

NaZemi se věnuje metodice globálního rozvojového vzdělávání a usiluje o její zapojení do systému českého vzdělávání. Rozvíjí a prosazuje vzdělávání, které propojuje učení o sobě, o druhých a o světě, podporuje kritické myšlení a myšlení v souvislostech, otevřenost a oceňování rozmanitosti. Je členskou organizací SKAV – Stálá konference asociací ve vzdělávání.

Podporuje pedagogy formálního i neformálního vzdělávání prostřednictvím akreditovaných metodicko-tematických seminářů a dlouhodobých kurzů, vytvářením didaktických materiálů pro výuku či službami knihovny. Realizuje vzdělávací programy pro žáky a studenty. Nabízí také výstavy přímo do škol.

Tematicky se v rámci globálního rozvojového vzdělávání zaměřuje především na sociální a environmentální souvislosti mezinárodního obchodu a produkce (lidská práva a pracovní podmínky,  zodpovědná spotřeba, fair trade a další).

Webwww.nazemi.cz/vzdelavani
Více informacívzdelavani@nazemi.cz
Adresa: Kounicova 42, Brno, 602 00
Dalšíměsíční elektronický zpravodaj

 

Člověk v tísni VARIANTY

Varianty – vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, o.p.s.

Již více než 10 let nabízí informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Nabídku kurzů, seminářů využije ročně okolo 1500 zájemců z řad pedagogů základních a středních škol, ale také studentů vysokých škol, pracovníků neziskových organizací a další.

Hlavní cíle:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách
  • Výchova ke globální odpovědnosti

Varianty nabízí pestrou škálu vzdělávacích kurzů, seminářů akreditovaných MŠMT. Účastníci jejich prostřednictvím získají nejen teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti, jak tato témata začlenit do výuky i mimo ni. Kromě prezenčních setkání jsou nabízeny i e-learningové kurzy. Součástí nabídky jsou také publikace s konkrétními aktivitami  využitelnými ve výuce a  texty  k jednotlivým tématům.

Hlavními partnery, se kterými Varianty dlouhodobě spolupracují, je několik desítek základních a středních škol v ČR.

Webwww.varianty.cz
Více informacívarianty@clovekvtisni.cz
Adresa: Šafaříkova 24, Praha 2, 120 00
Dalšíměsíční elektronická rozesílka novinek, 2 informační tištěné a stažitelné bulletiny do roka

 

zdroj: https://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz/grv-organizace.html