Odpadky kolem nás

Autor: Miloslava Koncošová
Cílová skupina (věk): 1. stupeň ZŠ

Anotace

Tematický okruh Žijeme v jednom světě, má děti naučit aktivně si všímat svého okolí. Hravou formou se o něm něco dovědět a učit se existující problémy řešit i svými byť malými silami. Důležité také je oslovit ke spolupráci a tím i trochu vychovávat nejbližší okolí. Ilustrativní úlohy lze využít při hodinách prvouky, přírodovědy, českého jazyka (sloh, čtení), pracovních činností a výtvarné výchovy. Je nutné dbát na bezpečnost a ochranu zdraví, upozornit na nebezpečí, které může vzniknout při manipulaci s odpadky.

Odpadky kolem nás

Miloslava Koncošová

Odpadky kolem nás

Stáhnout