Populace v čase

Autor: RNDr. Helena Trkalová
Cílová skupina – věk: 15+
Stupeň a typ vzdělávání: SŠ, gymnázia

Anotace

Cílem aktivity rozpracované v příspěvku je objasnit žákům ekologické pojmy a vysvětlit některé ekologické zákonitosti. Na základě hry chceme ukázat, které faktory mohou ovlivňovat růst populace v čase, jak fungují mechanismy regulace populací prostřednictvím hustotní závislosti, jak se projevuje vnitrodruhová konkurence, jaký efekt má v populaci predace. Žáci diskutují o tom, které zdroje jsou/nejsou omezené, ukazují různé příklady z přírody. Přemýšlejí o tom, zda je pro populace živočichů a jednotlivá společenstva důležitá přítomnost predátorů. Navrhují a graficky znázorní různé možnosti růstu populace v čase. Diskutují o možném vlivu člověka na jednotlivé děje v přírodě.

Vysvětlí, jak se liší herní situace a skutečné děje a zákonitosti v přírodě. Hledají analogie mezi hrou a skutečností. Diskutují problematiku malých populací.

Zážitek ze hry přispívá k upevnění a pochopení pojmů a zákonitostí. Přínosem je i pohybová aktivita a pobyt ve venkovním prostředí.

Ke stažení

RNDr. Helena Trkalová

Populace v čase

Stáhnout