Role NIDV při realizaci témat vládních usnesení

06. 11. 2019

Při naplňování úkolů globálního rozvojového vzdělávání spolupracuje NIDV nejen s MŠMT, ale také s Ministerstvem zahraničních věcí, s vybranými nestátními neziskovými organizacemi a zahraničními partnery. Podpora témat vládních usnesení byla rozdělena do dvou dílčích oblastí, na které byly ministerstvem školství a ministerstvem vnitra vyčleněny v roce 2018 celkem 4 miliony Kč a v roce 2019 rovněž 4 miliony Kč:

  • Metodická podpora a další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Studijní poznávací cesty pedagogických pracovníků

Přehled vzdělávacích programů NIDV s tématikou GRV realizovaných v roce 2018 a 2019

Metodická podpora

Webový portál https://grv.nidv.cz/
Publikace a metodické příručky:
Žijeme ve společném světě
Svět nás zajímá
Objevujeme svět (pro 1. a pro 2. stupeň ZŠ)
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (příručka pro učitele ZŠ)
Společně tvoříme svět (Inspirace těm, kteří vedou mládež k zodpovědnosti za život na Zemi)
Od kritického myšlení ke globálnímu občanství (Příklady dobré praxe)