Studijní poznávací cesta do Arménie

11. 11. 2018

Mobilita Jerevan (Arménie) – termín 11. 11. 2018 – 17. 11. 2018
Téma: Rovnost postavení žen a mužů

Přijímající organizace AYWA je arménská nevládní instituce, zabývající se genderovými problémy a postavením žen v Arménii. Genderová problematika jako téma mobility je v souladu s Národní strategií GRV, která jako jedno z hlavních témat definuje rovnost mužů a žen a lidská práva obecně. Zároveň Strategie definuje jako jeden ze základních principů GRV princip sociální spravedlnosti – aktivní podporu dodržování lidských práv a prosazování rovných příležitostí pro všechny.

O účast na mobilitě byl překvapivě velký zájem, je jasné, že aktuální situace v zemích bývalého Sovětského svazu je pro pedagogy velmi atraktivní. Program zahrnoval nesmírně zajímavé exkurze do několika škol, jak státních, tak soukromých. Všechny návštěvy s sebou nesly téma genderové rovnosti a zároveň témata environmentální. Čeští pedagogové měli možnost zúčastnit se výukových hodin a získat porovnání a znalosti o funkčnosti arménského školství. Až šokující byly rozdíly úrovně vzdělávání v jednotlivých školách, vysoká vzdělanost učitelů, studijní podmínky žáků i učitelů, ale především vysoká úroveň jazykových znalostí dětí/žáků. Environmentální vzdělávání mladé generace je na vysoké úrovně, ale absolutně se neodráží v praktickém životě.

Komentář účastníka:
„Zaujala mě skutečnost, že i bez rozličného audiovizuálního vybavení tříd se dá dosáhnout vysokého stupně edukace, samozřejmě v součinnosti s pro naše školství nezvykle vysokou motivací žáků/studentů k učení.“