Studijní poznávací cesta do Finska

16. 09. 2018

Kokkola (Finsko) – termín 16. 9. 2018 – 22. 9. 2018
Téma: Environmentální výchova

Skupina byla tvořena zástupci škol převážně z Moravskoslezského kraje, přičemž do výběru a následného výjezdu byly zařazeny v rekordním počtu školy nesoucí titul Světová škola. Přijímající organizace Centrum mládeže Villa Elba, které vlastní školící zařízení v přírodě, orientované na environmentální výchovu a disponující jak odborným lektorským týmem, vytvořila týdenní program, jenž měl za úkol ukázat v praxi finský školský systém napojený na environmentální výchovu. Navíc získali účastníci praktický náhled na fungování systému vzdělávání od zástupce Kokkola University Concortium Chydenius. Hlavním cílem tohoto systému je spokojenost dětí, propojení s přírodou a zodpovědnost každého žáka či studenta.

Komentář od účastníka:
„Na samotných dětech bylo vidět, jak jsou ve škole rády a jak si školní den užívají. Na člověka dýchlo jiné výukové klima, než které převážně zažil na násleších na základních školách. Než které často zažívá nyní u studentů našeho gymnázia. Kdybych byl rodič dítěte školou povinného, rád bych jej svěřil právě takovéto škole. Není divu, že víra finské veřejnosti v tento model edukace je v podstatě bezmezná a skoro neexistují školy nestátní. Nemají proč volit alternativu.“