Studijní poznávací cesta do Itálie

21. 10. 2018

Mobilita Palermo (Itálie) – termín 21. 10. 2018 – 27. 10. 2018
Téma: Inkluze dětí migrantů do vzdělávacího systému Sicílie a do místní společnosti obecně.

Účastníci byli seznámeni s metodikou zážitkové pedagogiky, která děti vede k respektu a ochraně místního bohatého kulturního dědictví, které se učí chápat jako součást vlastní identity a podporuje výchovu k hodnotám – respekt k sobě samému a k druhým, smysl pro společenskou zodpovědnost, smysl pro sounáležitost. Zaměření mobility reflektuje průřezové téma v RVP ZV a RVP G Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Přestože program studijní cesty a výběr navštívených škol byl koncipován s ohledem na vybrané téma, celým pobytem se prolínal především problém italské mafie. Čeští účastníci nebyli připraveni na fakt, že tato organizace stále natolik ovlivňuje život Sicilanů a s velkou zvědavostí si doplňovali informace. „Boj“ s mafií probíhá evidentně v celé společnosti, narážky i otevřená kritika byly součástí uměleckých aktivit škol (výtvarná díla, zpěv, dojemné divadelní představení, oživlé sochy). V centru Palerma je těsně před otevřením památník NO MAFIA MEMORIAL, který měli účastníci možnost navštívit v doprovodu jeho architekt.

Komentář od účastníka:
„Díky studijní cestě jsem se dozvěděla spoustu informací o italském systému školství. Jelikož znám dobře ekonomickou situaci v severní Itálii, bylo pro mě velmi překvapující, vidět úroveň školství v Itálii jižní. O to více však byli místní srdeční. Přívětivost, se kterou nás sicilští pedagogové na školách vždy přivítali, nás provázela celý týden. A s tímto životním postojem souvisí i jejich přístup k mafii. V rámci programu na školách jsme viděli emotivní vystoupení dětí s tématem boje proti mafii. Děti a studenti škol jsou vedeni tak, aby přijímali odlišnost (s tím souvisí vysoká míra integrace) a aby proti mafii aktivně vystupovali.“