Studijní poznávací cesta do Portugalska

03. 06. 2018

Mobilita Lisabon (Portugalsko) – termín: 3. 6. 2018 – 9. 6. 2018
Téma: Důsledky koloniální politiky

Skupina pedagogických pracovníků byla až na dvě výjimky tvořena zástupci škol, které měly nebo se ucházely o titul Světová škola – v programu byl vyčleněn prostor, aby si účastníci mohli navzájem vyměňovat příklady dobré praxe.

Partnerem pro tuto mobilitu se stala organizace CLUBE Intercultural Européu. která má sídlo v sociálně vyloučené lokalitě. Socializuje děti od raného věku, pořádá různé kurzy pro ženy, nabízí pro mládež řadu kroužků, organizuje různé projekty z oblasti globálního vzdělávání. Svými projekty vede společnost k tomu, aby se dokázala vžít do role migrantů, uměla v médiích najít dezinformace a manipulaci, snaží se společnost odklánět od konzumního způsobu života, vést ke zdravému životnímu stylu, využívat lokální potraviny, třídit odpad atd.

Do programu byly velice funkčně zařazeny vybrané velké školy (1000 a více žáků), které mají vysoký podíl žáků z rodin imigrantů. Účastníci měli možnost se seznámit s celou řadou konkrétních ukázek projektů, které se zaměřují na ekologii, rozdílnost kultur a demokratické hodnoty. Velmi překvapivá a emotivní byla návštěva Asociace portugalských válečných veteránů. Účastníci měli možnost slyšet svědectví vojáků, kteří bojovali v portugalských koloniálních válkách, diskutovali s účastníky aktuálních válečných misí a seznámili se s programem podpory válečných veteránů bývalých portugalských kolonií. Skupina navštívila i řadu nestátních neziskových organizací orientovaných na inkluzi imigrantů a pracoviště Rady Evropy – Centrum Sever-Jih, které má na starosti podporu a propagaci GRV napříč Evropou.

Z mobility vyplynulo, že pedagogičtí pracovníci vnímají studijní pobyt také jako možnost najít si vhodného partnera v zahraničí a realizovat s ním mezinárodní projekt, což se některým podařilo.

Ředitel školy Dr. Azeveda Neves – Bruno Santos – se jako hlavní řečník zúčastnil mezinárodní konference ke Globálnímu rozvojovému vzdělávání, kterou NIDV organizoval 31. 10. 2018.

Komentář od účastníka:
„Zaujala mě však obecně vyšší míra dobrovolnictví v portugalských školách, které je pravidelné a systematické a zasahuje do nejrůznějších oblastí (pravidelné, systematické návštěvy domovů důchodců s pomocí žáků, dobrovolnictví žáků v nejrůznějších oblastech, v jedné škole dokonce určen jeden celý den v týdnu na dobrovolnictví) a zvýšená spolupráce s komunitou, veřejností i městem (opět systematické, pravidelné, propojené akce, vedení žáků k tomu, aby od nejútlejšího věku přispívaly komunitě, městu a společnosti).“