Studijní poznávací cesta do Štrasburku

27. 08. 2018

Mobilita Štrasburk (Francie) – termín 27. 8. 2018 – 30. 8. 2018
Téma: Lidská práva

Program byl zaměřen na oficiální evropské instituce sídlící ve Štrasburgu a na detailní pochopení jejich struktury a fungování. Mobilita, která se konala během přípravného týdne v srpnu 2018, byla specifická tím, že se konala bez pomoci přijímající organizace, program byl zajišťován přímo z Prahy. Zahrnoval návštěvy evropských institucí jako Evropský parlament, Rada Evropy aj. a organizace zabývající se lidskými právy – Evropské centrum pro mládež a Nadaci Renee Cassina, což je neziskové organizace Mezinárodního institutu lidských práv, který založil nositel Nobelovy ceny míru René Cassin. Účastníci se mimo jiné dozvěděli, že organizace úzce spolupracuje s Knihovnou Václava Havla a zaměřuje se na lidská práva a rovnost práv obecně.

Komentář od účastníka:
„Studijní cestu považuji za velmi kvalitně připravenou. Instituce byly dobře vybrány a všechny informace byly zajímavé a využitelné pro vlastní výuku v rámci globálního rozvojového vzdělávání i pro vzdělávání v oblastech mezinárodních institucí, mezinárodní spolupráce, tématech demokracie, lidských práv a vzdělávání.“