„Turistické“ okno do přírody

Autor: Mgr. Ing. Vít Beran

Cílová skupina – věk: od 9-ti let

Stupeň a typ vzdělávání:

Anotace

Zacílené pozorování pomocí zarámovaných „okének“ a „oken“ koncentruje naši pozornost na detaily i celky, umožňuje sledovat vztahy, fungování přírody i dopady turistického ruchu a činnosti člověka na přírodu jako takovou. Umožní se soustředit i na zvolené celky a popisovat obrazy, které v rámech vidíme, a tak vysledovat, jaký dopad má člověk na přírodu jako takovou, ale současně jaký dopad má činnost člověka na vztahy mezi organismy, společenstvy v ekosystému.
Za přírodou, kterou navštěvuje člověk „turista“ je potřeba se zvednout ze školních lavic a vyjít „za humna“ školy nebo jet na výlet, školu v přírodě… Tato výuka je názornější než ve školních třídách a podporuje motivaci dětí k učení. Současně aktivity v přírodě posilují zdraví dětí i nás dospělých.
Bude možné rozvíjet jak oborové cíle, tak další kompetence a dovednosti, které napomáhají badatelsky orientované výuce jako jsou spolupráce, naslouchání, kladení otázek, předvídání, vyvozování …
V aktivitě se z pohledu Globálního rozvojového vzdělávání zaměříme na odpovědi na otázku: Jak se má turista chovat, aby cestoval odpovědně s ohledem na místní obyvatele, kulturní odlišnosti a přírodu?

Ke stažení

Mgr. Ing. Vít Beran

"Turistické" okno do přírody (docx)

Stáhnout

Mgr. Ing. Vít Beran

"Turistické" okno do přírody (pdf)

Stáhnout