Konference Udržitelný rozvoj světa – 31. 10. 2018

Název programu: Udržitelný rozvoj světa

Datum konání: 31. 10. 2018

Místo konání: Autoklub ČR, Opletalova 1337/29, Nové Město

Cílem mezinárodní konference je seznámit účastníky se záměry MŠMT, MZV, NIDV, NÚV a Pedagogické fakulty UK v oblasti globálního rozvojového vzdělávání, s jeho významem a možnostmi podpory škol a školských zařízení v této oblasti. V dopoledním programu vystoupí zástupci státních institucí, poslání a aktivity UNICEF ČR (Dětský fond OSN) představí jeho výkonná ředitelka Pavla Gomba, o zkušenostech se začleňováním témat GRV do výuky ve svých zemích promluví odborníci z Portugalska a Španělska. V odpolední části konference budou ve dvou blocích probíhat workshopy.

Program

8:00–8:30Prezence
8:30–8:55Úvodní slovo – zástupci MŠMT a NIDV
8:55–9:10Pohled MZV na GRV: Proč? S kým? A jak? – Hana Volná, ORSMZV
9:10–9:25Analýza přesahů průřezových témat směrem ke GRV, připravované změny v pojetí obsahu GRV – PaedDr. Markéta Pastorová, NÚV
9:25–9:40Zkušenosti se zaváděním předmětu Výchova ke globální odpovědnosti na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy – PhDr. Jana Stará, Ph.D., Pedagogická fakulta UK Praha
9:40–10:00Diskuze
10:00–10:30Přestávka na občerstvení
10:30–11:00UNICEF ČR (Dětský fond OSN) – Pavla Gomba, výkonná ředitelka
11:00–12:00GRV v zahraničí – Aida Ayuso, členka vedení školy Colegio Ave Maria Casa Madre v Granadě (Španělsko), Bruno Santos, ředitel odborné školy v Lisabonu
12:00–12:15Diskuze
12:15–13:00Přestávka na oběd
13:00–14:30Workshopy

Blok A

A1 Kritické myšlení – doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD., Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově

A2 Učíme ve školní zahradě a v okolí školy – Ing. Martin Kříž, Chaloupky Kněžice

Blok B

B1 Změna klimatu, povodně, sucho – Jak učit žáky o mimořádných událostech? -Mgr. Jarmila Dvořáková, Ph.D., vedoucí sekce humanitární pomoci v ČR

B2 Dají se i s malými dětmi řešit velké problémy světa? – Mgr. Michaela Eliášová, Mgr. Zbyněk Machetanz

14:30–15:00Přestávka na občerstvení
15:00–15:50Informace o studijních zahraničních cestách pedagogických pracovníků – PhDr. Michaela Tužilová, NIDV

Aktivity NIDV ke GRV – PaedDr. EvaVincejová, PhD., NIDV

15:50-16:00Shrnutí a závěr konference

Ke stažení

Pozvánka

Stáhnout

Plakát

Stáhnout

Program

Stáhnout

Prezentace

PaedDr. Eva Vincejová, PhD.

Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti GRV

Stáhnout

Dr. Azevedi Neves

Agrupamento de Escolas

Stáhnout

PhD. Ms. Aida Ayuso

Frod, newts and book at the Ave Maria Casa Madra ECO- School

Stáhnout

Pavla Gomba

Programy UNICEF ve světě Advocacy v ČR

Stáhnout

Dvořáková

Mimořádné události u nás a ve světě

Stáhnout

Machentaz, Eliášová

Workshop - Co je GRV?

Stáhnout

Hana Volná

Globální rozvojové vzdělávání: PROČ? JAK? S KÝM?

Stáhnout

PhDr. Michaela Tužilová

Globální rozvojové vzdělávání 2018 - studijní cesty

Stáhnout