Virtuální voda

Autor: Mgr. Pavla Bartušková
Cílová skupina (věk): 13+
Stupeň a typ vzdělávání: 2. stupeň ZŠ a SŠ

Anotace

Pracovní list je určen k vysvětlení pojmu virtuální voda a k zamyšlení nad spotřebním chováním. Úkoly na sebe navazují, lze s nimi pracovat i odděleně nebo si jen některý z nich vybrat a přizpůsobit si ho podle svých potřeb v hodině. Je zde využito samostatné práce žáků při zpracování pracovního listu, řízené diskuze, reflexe, čtení motivačního textu. Pracovní list je možné využít v několika vzdělávacích oblastech (zeměpis, ekologie, základy společenských, člověk a prostředí).

Ke stažení

Mgr. Pavla Bartušková

Virtuální voda

Stáhnout