Vzdělávací programy

Cílem vzdělávacích programů na toto téma je seznámit pedagogické pracovníky s podstatou a principy GRV a také ukázat možnosti, jak toto téma zařadit do výuky ve školách Cílové skupiny:  učitelé Evropských škol, pedagogové ZŠ, SŠ, pedagogové volného času, pracovníci zájmového a neformálního vzdělávání.

Nabízená témata: sociální spravedlnost – aktivní podpora dodržování lidských práv    a prosazování rovných příležitostí pro všechny; gender a genderově podmíněné násilí; podpora pozitivního stárnutí; občanské vzdělávání; udržitelný rozvoj – přizpůsobení životního stylu potřebě zachování a zlepšení kvality životního prostředí pro příští generace. Významná spolupráce v této oblasti probíhá s Ministerstvem zahraničních věcí a s NNO

Zobrazit vzdělávací programy nidv