Zahraniční studijní cesty pro učitele

05. 11. 2018

Cílem aktivit Národního institutu pro další vzdělávání na podporu globálního rozvojového vzdělávání (GRV) v roce 2018 je zajištění metodické podpory, dalšího vzdělávání a organizování studijních poznávacích cest pro pedagogické pracovníky základních a střední škol a vyšších odborných škol. Tyto činnosti a aktivity vedou k zatraktivnění tématu globálního rozvojového vzdělávání mezi pedagogickými pracovníky a jejich žáky či studenty, k prohloubení znalostí pedagogických pracovníků o významu GRV a záměrech státních institucí v této oblasti a ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků pro integraci GRV do výuky.

Studijní cesty do zahraničí mají českým pedagogům umožnit využít zkušenosti zahraničních kolegyň a kolegů ve vlastní výuce a zlepšit povědomí o významu globálního rozvojového vzdělávání ve školské veřejnosti. Kromě toho se účastníci stáží podílejí na vypracování prakticky orientovaných výukových materiálů (pracovních listů), které využijí nejen oni při realizaci DVPP a ve vlastní výuce. V roce 2018, který je pilotním rokem projektu, je realizováno celkem 7 mobilit, a to jak do zemí potýkajících se s důsledky rozvojových problémů (Portugalsko, Španělsko, Itálie, Arménie), tak do zemí s výbornými výsledky ve vzdělávání v GRV (Francie, Finsko). Přijímajícími organizacemi v zahraničí jsou ověření partneři NIDV – vzdělávací instituce a neziskové organizace, které se problematikou aktivně zabývají a které ve spolupráci s NIDV zajišťují obsahovou náplň jednotlivých výjezdů. Dosavadní ohlas účastníků realizovaných studijních cest je velmi pozitivní. Zájem o účast na mobilitách vysoce převyšuje nabídku. V letošním roce byli upřednostňováni pedagogové z tzv. Světových škol, v letech následujících cílovou skupinu pravděpodobně rozšíříme a mezi cílové destinace zahrneme i země vzdálenější, mimoevropské.

 

Michaela Tužilová, metodik pro vzdělávání NIDV