Zahraniční studijní cesty v roce 2019

06. 08. 2019

Mobilita Amsterdam (Nizozemsko) – termín 9. 5. 2019 – 15. 6. 2019

Tématem studijní cesty GRV pedagogů a ředitelů škol do Amsterdamu byla inkluze dětí cizinců do škol. Skupina navštívila sedm škol úspěšných v této oblasti, poznala nizozemský systém výchovy v tomto směru a praktické příklady inspirativní praxe. Díky své koloniální minulosti a vysokého podílu cizinecké populace byl Amsterdam v rámci tématu ideální destinací.

Mobilita Toulouse (Francie) – termín 7. 7. 2019 – 13. 7. 2019

Skupina dvanácti pedagogů a ředitelů základních a středních škol se v červenci zúčastnila studijní cesty GRV do Toulouse. Se svými francouzskými protějšky důkladně probrali aspekty GRV tak, jak jsou pojímány v systému francouzského školství, např. trvale udržitelný rozvoj, jako koncepce rozvoje post-moderní společnosti ve světě vzájemných závislostí, omezených zdrojů, zvětšující se populace a poškozeného životního prostředí, a jedno z nejdůležitějších témat budoucnosti lidstva v třetím tisíciletí.

Mobilita Lisabon (Portugalsko) – termín 25. 8. 2019 – 31. 8. 2019

Na sklonku prázdnin pořádá NIDV studijní cestu do Lisabonu, jejímž cílem bude přiblížit učitelům chudobu jako jedno z hlavních témat výuky GRV. Partnerem pro přípravu odborného programu se stal Clube Intercultural Europeu, nezisková organizace působící v oblasti mládeže, vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnatelnosti.

Mobilita Varšava (Polsko) – termín 15. 9. 2019 – 21. 9. 2019

V září se učitelé a ředitelé škol zúčastní studijní cesty do Varšavy. V letošním roce se nám pro mobilitu GRV podařilo získat nového partnera. Grupa Zagranica je vlivnou platformou pro polské NNO pohybující se v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, která nám zajistí kvalitní sdílení nejlepší praxe na téma udržitelná spotřeba.

Mobilita Kokkola (Finsko) – termín 6. 10. 2019 – 11. 10. 2019

Společně s přijímající organizací Centrum mládeže připravujeme v pořadí už druhý studijní výjezd pedagogů a ředitelů škol do Kokkoly. Účastníci stráví jeden týden ve školícím zařízení v přírodě, které je orientované na environmentální výchovu a disponuje odborným lektorským týmem. Program má za úkol ukázat v praxi finský školský systém napojený na environmentální výchovu, jehož hlavním cílem je spokojenost dětí, propojení s přírodou a zodpovědnost každého žáka.